สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยหรือผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ความเต็มใจของแขกที่จะเดินทางเนื่องจากการก่อการร้าย ความไม่แน่นอน

สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยหรือผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ความเต็มใจของแขกที่จะเดินทางเนื่องจากการก่อการร้าย ความไม่แน่นอน

ความขัดแย้งทางทหารหรือการระบาดของโรคติดต่อ (เช่น การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่กำลังดำเนินอยู่) และค่าใช้จ่ายและความพร้อมใช้งานของตัวเลือกการเดินทางและการเปลี่ยนแปลงความชอบของผู้บริโภคหรือความเต็มใจที่จะเดินทาง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการหยุดชะงักหรือการหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัยของข้อมูล หรือการโจมตีทางไซเบอร์ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา 

รวมถึงความล้มเหลวของเราในการรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลลูกค้าหรือพนักงานของเรา 

และความสามารถของเราในการปรับตัวให้เข้ากับการพัฒนาทางเทคโนโลยีหรือแนวโน้มของอุตสาหกรรม ฤดูกาลของธุรกิจของเรารวมกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่มีการดำเนินงานสูงสุด การแข่งขันในภูเขาและธุรกิจที่พักของเราหรือกับกิจกรรมสันทนาการและสันทนาการอื่นๆ 

โครงสร้างต้นทุนคงที่ที่สูงของธุรกิจของเรา ความสามารถของเราในการจัดหาเงินทุนให้กับรีสอร์ท ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการหยุดชะงักในการจัดหาน้ำของเราซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถและการดำเนินงานด้านการผลิตหิมะของเรา การพึ่งพาการอนุญาตหรือการอนุมัติจากรัฐบาลสำหรับการใช้ที่ดินสาธารณะของเราหรือเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและทุน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎ และข้อบังคับของรัฐบาลกลาง รัฐ ท้องถิ่นและต่างประเทศ

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

ซึ่งอาจเพิ่มต้นทุนการดำเนินงานของเราและส่งผลเสียต่อความสามารถของเราในการทำตลาดผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ และบริการของเราอย่างมีประสิทธิภาพ; ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแรงงานของเรา รวมถึงต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้น การสูญเสียบุคลากรหลักและความสามารถของเราในการจ้างและรักษาพนักงานตามฤดูกาลให้เพียงพอ การเสื่อมคุณภาพหรือชื่อเสียงของแบรนด์ของเรา 

รวมถึงความสามารถของเราในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของเราและความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่รีสอร์ทบนภูเขาของเรา 

ความสามารถของเราในการรวมธุรกิจที่ได้มาเข้าด้วยกันให้สำเร็จ หรือธุรกิจที่ได้มาอาจไม่เป็นไปตามความคาดหวัง รวมถึง Seven Springs Resorts; ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระหว่างประเทศ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อที่สูงหรือเป็นเวลานาน ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่บริษัทมีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

โดยหลักคือ ดอลลาร์แคนาดาและออสเตรเลีย เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายภาษี ข้อบังคับ หรือการตีความ หรือการตัดสินใจในทางที่ผิดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาระหนี้และความสามารถของเราในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการชำระหนี้ของเราภายใต้หนี้คงค้างของเรา ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกันของเรา ซึ่งอาจลดความสามารถของเราในการใช้กระแสเงินสดเพื่อใช้ในการดำเนินงาน รายจ่ายฝ่ายทุน โอกาสทางธุรกิจในอนาคต และวัตถุประสงค์อื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงในทางลบอย่างมากในสถานะทางการเงินของเรา ผลเสียของการเรียกร้องทางกฎหมายในปัจจุบันหรืออนาคต;

credit: เว็บสล็อตแท้ / สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์