ปลอดภัยขึ้น และยั่งยืนมากขึ้น สำหรับข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮันนี่เวลล์ 

 ปลอดภัยขึ้น และยั่งยืนมากขึ้น สำหรับข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮันนี่เวลล์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความบางส่วนที่อาจถือเป็น “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของมาตรา 21E ของกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าคือข้อความที่กล่าวถึงกิจกรรม เหตุการณ์ หรือการพัฒนาที่ผู้บริหารตั้งใจ คาดหวัง โครงการ เชื่อหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยตั้งอยู่บนสมมติฐานและการประเมินของผู้บริหารโดยพิจารณาจากประสบการณ์และแนวโน้มในอดีต สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในปัจจุบัน 

การพัฒนาในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

สิ่งเหล่านี้ไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพในอนาคต และผลลัพธ์จริง การพัฒนา และการตัดสินใจทางธุรกิจอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้โดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าของเรา เราไม่ดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ของเรา 

ยกเว้นตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนด ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าของเรายังมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน รวมถึงผลกระทบของการระบาดใหญ่ของ COVID-19 และความขัดแย้งระหว่าง รัสเซียและยูเครนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเราทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ ไมสามารถรับประกันได้ว่าแผน ความคิดริเริ่ม การคาดการณ์ ความมุ่งมั่นตามเป้าหมาย ความคาดหวัง หรือโอกาสที่กำหนดไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้สามารถหรือจะบรรลุผลได้ แผนการคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ที่อธิบายไว้ 

ณ ที่นี้ยังไม่ถือเป็นที่สิ้นสุด และอาจมีการแก้ไขหรือยกเลิกได้ตลอดเวลา

 เราระบุความเสี่ยงหลักและความไม่แน่นอนที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเราในแบบฟอร์ม 10-K และการยื่นอื่นๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์บริษัท U-Haul ในท้องถิ่นมักจะมองหาโอกาสในการเติบโตในขณะที่พวกเขาแสวงหาหนทางที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น แต่บางครั้งก็พบว่าจำเป็นต้องปิดหรือย้ายร้านค้า ร้านค้า และสำนักงาน 

เหตุผลในการปิดอาจรวมถึง: แผนกลยุทธ์ระยะยาว; ข้อกังวลด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย เงื่อนไขและข้อจำกัดทางกายภาพของไซต์ การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลประชากร ความพร้อมของสมาชิกในทีมท้องถิ่น แนวโน้มการย้ายถิ่นฐาน การขยายเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายย่าน U-Haul; ใกล้กับสถานที่ตั้งใหม่หรือที่มีอยู่ของบริษัท; และปัจจัยภายนอก

ทางการควรเตรียมพร้อมสำหรับการเพิ่มขึ้นของ NPLs และดำเนินการปรับปรุงกรอบการแก้ปัญหาต่อไป ความพยายามควรเพิ่มขึ้นเป็น (i) ดำเนินการอย่างรวดเร็วและน่าเชื่อถือและบังคับใช้กรอบการล้มละลายและการแก้ปัญหา; (ii) ใช้กรอบการกำกับดูแลสำหรับการปรับโครงสร้างเงินกู้นอกศาล; และ (iii) มีความก้าวหน้าในการปฏิรูปปลัดอำเภอ การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมก็มีความสำคัญเช่นกัน

credit : เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> สล็อตโรม่าเว็บตรง